Koopproces

Dag 1 - Dag 5

Aanvraag

  • We ontvangen uw aanvraag en streven ernaar om binnen één tot twee werkdagen contact met u op te nemen voor verdere bespreking.
Dag 6 - Dag 10

Plaatsbezoek

  • Onze vertegenwoordiger plant een afspraak voor een plaatsbezoek om uw specifieke behoeften beter te begrijpen. Dit bezoek vindt doorgaans plaats binnen zes tot tien werkdagen na uw aanvraag

Dag 11 - Dag 15

Offerte opmaak

  • Na het plaatsbezoek stellen we een gedetailleerde offerte op, die we binnen vijf werkdagen aan u voorleggen. Deze offerte omvat een overzicht van de geschatte kosten en de voorgestelde oplossingen.

Dag 16 - Dag 21

Opdracht

  • Bij goedkeuring van de offerte, ontvangt u van ons de opdrachtbevestiging

Dag 22 - Dag 60

Constructie

  • Na het verkrijgen van de opdracht, starten we met de constructiefase. De duur van dit proces varieert afhankelijk van de aard en omvang van het project, maar we streven ernaar om binnen 20 tot 40 werkdagen het project af te werken.

Dag 61 - Dag 70

Levering

  • Zodra de constructie is voltooid, plannen we de levering van de zwembadcontainer in. Dit duurt doorgaans enkele werkdagen

Dag 71 - Dag 75

Ingebruikname

  • Ons team staat u bij tijdens de ingebruikname van de geleverde producten en zorgt ervoor dat alles naar behoren functioneert.

    ** Houd er rekening mee dat de exacte duur van elk stadium kan variëren afhankelijk van de complexiteit van het project en de snelheid van communicatie tussen beide partijen. We streven er echter altijd naar om u tijdig en transparant op de hoogte te houden gedurende het hele proces.